Urszula Niedźwiecka - nauczyciel mianowany, pracuje od 2007 r. Ukończona uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski. Dodatkowe kwalifikacje - Doradztwo zawodowe.


 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
• masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
• masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• chciałbyś z kimś porozmawiać,
• chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
• masz problem z wyborem zawodu lub dalszej drogi kształcenia.