Dorota Czajka  - nauczyciel dyplomowany,                    pracuje jako nauczyciel od 1998 r. Ukończone uczelnie: nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu,  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu- kierunek filologia germańska. 

Danuta Zathey – nauczyciel dyplomowany. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje – studia podyplomowe w Brandenburgu. Egzaminator OKE.

Alicja Wójciak – nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 1982 r.. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje – stypendium im Boscha Hamminkeln (Niemcy). Egzaminator OKE.

 

Podręczniki

Podręczniki

Klasy I, grupy początkujące
Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna
„Alles klar” 1a, 1b - zakres podstawowy, kurs dla początkujących.

Klasy I, grupy kontynuujące
Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper
„Motive” – zakres podstawowy, kurs dla kontynuujących naukę.

Klasy II
Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna
„Alles klar” 1b, 2a -  zakres podstawowy, kurs dla początkujących.

Klasy III
Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna
„Alles klar” 2a  -  zakres podstawowy, kurs dla początkujących.

W klasach I, II, i III podręcznikiem towarzyszącym jest
„Alles klar. Grammatik.” Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami.