Janusz Leja – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1993 r. Ukończona uczelnia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie ( wychowanie obronne).Dodatkowe kwalifikacje – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ( studia podyplomowe), instruktor Obrony Cywilnej II stopnia ogólno obronnego.

 

Podręcznik

Podręcznik

Obowiązkowy podręcznik w roku szkolnym 2012/2013

Jarosław Słoma. „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla  bezpieczeństwa”, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, numer dopuszczenia 426/2012, Wydawnictwo Nowa Era.