Janusz Leja – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1993 r. Ukończona uczelnia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie ( wychowanie obronne).Dodatkowe kwalifikacje – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ( studia podyplomowe), instruktor Obrony Cywilnej II stopnia ogólno obronnego.

 

Konkursy przedmiotowe

Konkursy przedmiotowe

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogólnopolskie zawody sportowo-obronne "Sprawni jak żołnierze".