Bezpieczeństwo osobiste

Bezpieczeństwo osobiste

Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzone zazwyczaj z działaniami wojennymi odchodzi w przeszłość.

Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma niebezpieczeństwami, które wynikają z dynamicznego rozwoju cywilizacji i industrializacji. Stale wzrasta ilość czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.

Chociaż nie mamy wpływu na występowanie sytuacji kryzysowych, możemy się nauczyć prawidłowo na nie reagować, a dzięki temu zapobiegać ich niepożądanym skutkom, pomagać potrzebujących czy sprawnie pokierować akcją ratunkową. Brak wiedzy i uleganie emocjom powoduje, że działamy chaotycznie, w panice. Może to zaszkodzić nam, a także ludziom znajdującym się na miejscu zdarzenia, dlatego też istotnym stało się przygotowanie społeczeństwa do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Celem programu nauczania bezpieczeństwa osobistego jest zapoznanie uczniów z elementami, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. W programie nie ma gotowych rozwiązań jak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstw, a jedynie podpowiedzi, które po niewielkim przeanalizowaniu mogą obniżyć poziom ryzyka sytuacji zagrożeń.