Zygmunt Krasiński – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 2000 r. Ukończona uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zbigniew Urban – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1983 r.Ukończona uczelnia: Uniwersytet Jagielloński. Dodatkowe Kwalifikacje – Studium Specjalne „ Filozofia z etyką”. Egzaminator OKE.

Monika Garbacz – nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 2002. Ukończona uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski . Dodatkowe kwalifikacje: „Socjologia” (studia magisterskie)- Uniwersytet Rzeszowski, „Wiedza o Kulturze” (studia podyplomowe) - Akademia Pedagogiczna w Krakowie .

Zbigniew Hypiak- nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 1981. Ukończona uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dodatkowe Kwalifikacje – „Zarządzanie Oświatą” (studia podyplomowe), "Historia" (studia podyplomowe).

Janusz Grechuta – nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 1992 r. Ukończona uczelnia: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Humanistyczny. Dodatkowe kwalifikacje: „Przedsiębiorczość” (studia podyplomowe)- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

    O przedmiocie (charakterystyka) :
Nauczanie historii w szkole średniej trwa trzy lata, w zależności od profilu zmienia się liczba godzin. Obecnie historia nie jest obowiązkowym przedmiotem na maturze, choć spora liczba młodzieży wybiera go na egzaminie dodatkowym.
      Celem nauczania historii jest poznawanie historii swojego narodu i świata, podbudowanie pasji i zainteresowań związanych z tym pięknym przedmiotem.