Aleksandra Kozłowska - nauczyciel kontraktowy.  Ukończone uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski (licencjat), Politechnika Rzeszowska (magisterskie uzupełniające). Kierunek studiów: nauczanie matematyki i informatyki. Pracuje jako nauczyciel od 2010 r.

Janina Roczniak - nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1978 r.  Ukończona uczelnia - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w  Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe "Matematyka z  informatyką". Egzaminator OKE.

Justyna Wit - nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1988 r.  Ukończona uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w  Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z informatyki, studia  podyplomowe z zarządzania oświatą. Egzaminator OKE.
 
Katarzyna Wilczyńska - nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 2005 r..  Ukończona uczelnia - Uniwersytet Rzeszowski.
 
Dariusz Wilczyński - nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2005 r.  Ukończona uczelnia - Uniwersytet Rzeszowski. Dodatkowe  kwalifikacje: magister języka niemieckiego. Egzaminator OKE.
 

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

      Nauczanie matematyki w liceum trwa trzy lata i kończy się obowiązkowym egzaminem maturalnym. Uczniowie poznają:
- liczby i ich zbiory
- funkcje i ich własności
- wielomiany i funkcje wymierne
- funkcje trygonometryczne
- ciągi liczbowe
- planimetrię
- geometrię analityczną
- stereometrię
- rachunek prawdopodobieństwa
A na poziomie rozszerzonym dodatkowo jeszcze
- funkcję wykładniczą i logarytmiczną
- ciągłość i pochodną funkcji.
Ucząc matematyki rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia młodzieży, wdrażamy ucznia do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia, kształcimy umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli, wyciągania wniosków, zadawania pytań i stawiania problemów oraz ich rozwiązywania.

Struktura nauczania i uczenia się matematyki w naszym LO

wcentrummatematyki.blogspot.com/