Agnieszka Buczek – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2002 r. Ukończona uczelnia – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi. Dodatkowe kwalifikacje – ukończony kurs przewodnika wycieczek i obozów wędrownych.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Nauczanie geografii odbywa się na poziomie podstawowym i rozszerzonym w cyklu trzyletnim. Przedmiot ten wybierany jest do matury jako dodatkowy ( poziom podstawowy lub rozszerzony ).

Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej oraz wielkich regionów świata.

Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne wykorzystując wiedzę geograficzną.

Geografia wulkanem wiedzy