Paulina Michalik – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 2009 r. Ukończona uczelnia – Uniwersytet Jagielloński. Dodatkowe kwalifikacje – Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli.

Jadwiga Walicka – nauczyciel dyplomowany. Ukończona uczelnia – UMCS w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje – Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu ( studia podyplomowe), Zarządzanie Oświatą ( studia podyplomowe ), Podstawy przedsiębiorczości ( studia podyplomowe).Egzaminator OKE.

Lucyna Lenart – nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 2005 r.  Ukończona uczelnia – Uniwersytet Warszawski. Egzaminator OKE.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

        Nauczanie biologii trwa 3 lata, po których uczniowie nieobowiązkowo zdają egzamin maturalny. Uczniowie kierując się wyborem kierunku studiów, przystępują do egzaminu m. na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Kształcenie odbywa się na poziomie podstawowym, oraz rozszerzonym w klasach o profilu biologiczno – chemicznym i medycznym.
        Uczniowie poznają tajniki budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, zasady dziedziczenia cech oraz rodowód człowieka, dodatkowo uczniowie w klasach profilowanych poznają zasady funkcjonowania i systematykę organizmów żywych.