Anna Czernysz - nauczyciel kontraktowy,  pracuje jako nauczyciel od 2002 r.  Ukończona uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

Krystyna Kobiałka - nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1984 r. Ukończona uczelnia: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Wrocławska – Wydział Inżynierii Sanitarnej. Dodatkowe kwalifikacje – „Ochrona i kształtowanie środowiska” (studia podyplomowe). Egzaminator OKE.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Chemia jest nauką o dużym znaczeniu we współczesnym świecie. Na chwilę obecną trudno jest znaleźć dziedzinę życia, która nie sięga po jej osiągnięcia. Spotykamy się często ze stwierdzeniem, że chemia jest podstawą zawodów XXI wieku.

Nauczanie chemii ma na celu zrozumienie istot przemian, którym podlegają substancje bliskie człowiekowi. Daje możliwość rozwijania zdolności obserwacji i wyciągania wniosków.

Chemia jest przedmiotem, którego nauka rozpoczyna się w gimnazjum. W liceum nauka tego przedmiotu jest kontynuowana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na naszych lekcjach staramy się, aby uczniowie polubili tę dziedzinę nauki, zrozumieli jej prawa i znaczenie procesów chemicznych zachodzących wokół nich.

Młodzież zainteresowana przedmiotem, rozwija swoje pasje biorąc udział w olimpiadach i konkursach.

 

"NICZEGO W ŻYCIU NIE NALEŻY SIĘ BAĆ, NALEŻY TO TYLKO ZROZUMIEĆ."

Maria Curie - Skłodowska