Zbigniew Milo - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Szczepańska - nauczyciel kontraktowy.

Bożena Bator – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 1999 r. Ukończona uczelnia – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Egzaminator OKE.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Fizyka jest przedmiotem, którego nauka rozpoczyna się w gimnazjum. W liceum (w zależności od wybranego profilu) nauka tego przedmiotu jest kontynuowana na poziomie podstawowym (wszyscy uczniowie w klasie pierwszej) lub rozszerzonym (tylko ci uczniowie, którzy zadeklarują chęć kontynuowania nauki tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w klasie 2 i 3).

Czym jest fizyka i dlaczego warto się jej uczyć doskonale oddają słowa Arkadiusza Piekary: Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. Przestańmy mówić o praktycznych „zastosowaniach” fizyki. Fizyka bowiem nie „znajduje” zastosowania w technice, fizyka s t w o r z y ł a technikę, jest jej źródłem i istotą. I fizyka ciągle tworzy nowe techniki.