Daniel Koszczan – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2003 r. Ukończona uczelnia: Politechnika Lubelska - Inżynierskie Zastosowanie Informatyki. Dodatkowe kwalifikacje: „Informatyka w szkole” (studia podyplomowe) - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Egzaminator ECDL.

Aleksandra Kozłowska - nauczyciel kontraktowy, pracuje jako nauczyciel od 2010 r.  Ukończone uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski (licencjat), Politechnika Rzeszowska (magisterskie uzupełniające). Kierunek studiów: nauczanie matematyki i informatyki.

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Podręczniki:

Klasa I : Seria Odkrywamy na nowo

Informatyka. Arkadiusz Gawełek