Agniesza Cisło - Hryniuk – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2005 r. Ukończona uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje – studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o społeczeństwie na wydziale politologii UMCS. 

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Nauczanie Wiedzy o Społeczeństwie realizowane jest na dwóch poziomach - podstawowym i rozszerzonym. Liczba godzin zróżnicowana jest w zależności od profilu. Przedmiot nie jest obowiązkowy na maturze jednak spora liczba maturzystów decyduje się zdawać go na egzaminie maturalnym.

Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie opiera się na realizowaniu zagadnień z zakresu wiedzy socjologicznej, nauki o państwie, ustroju RP, stosunków międzynarodowych oraz gospodarki. Przedmiot uzupełniony jest o zagadnienia rozwijające praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne każdemu obywatelowi. Młodzież zainteresowana przedmiotem rozwija swoje pasje biorąc udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.