Piotr Krzych – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 2006 roku. Ukończona uczelnia – Uniwersytet Rzeszowski. Dodatkowe kwalifikacje - instruktor piłki nożnej, sędzia piłki nożnej, żeglarz jachtowy.

Andrzej Pietrzycki – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1984 roku. Ukończona uczelnia – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dodatkowe kwalifikacje - kurs kierownika wycieczek, sędzia piłki siatkowej.

Jakub Wójciak – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2005 roku. Ukończona uczelnia – Uniwersytet Rzeszowski. Dodatkowe kwalifikacje - instruktor piłki nożnej, instruktor pływania , instruktor nordic walking, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, starszy ratownik WOPR, pilot wycieczek, kurs kierowników wycieczek szkolnych, płetwonurek CMAS P1, żeglarz jachtowy, sternik motorowodny, sędzia pływania.

Dariusz Stec – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1992 roku. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje – instruktor piłki nożnej, instruktor piłki ręcznej, sędzia piłki nożnej, sędzia piłki ręcznej.

Robert Meder – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1997 roku. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje - instruktor badmintona.

Janusz Leja – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1993 roku. Ukończona uczelnia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie ( wychowanie obronne).Dodatkowe kwalifikacje – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ( studia podyplomowe), instruktor Obrony Cywilnej II stopnia ogólno obronnego.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne jest przedmiotem, który realizowany jest przez okres 3 lat nauki w szkole. Od roku 2012/13 lekcje odbywają się również w formie fakultetów (sportowy i rekreacyjny). Baza jaką dysponuje szkoła na potrzeby lekcji WF to: hala sportowa, mała hala sportowa, sala do gimnastyki, sala do tenisa stołowego.W planie jest również powstanie w najbliższym czasie kompleksu boisk.