Marta Zabrońska – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1992 r. Ukończona uczelnia: Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Monika Garbacz – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2002. Ukończona uczelnia: Uniwersytet Rzeszowski . Dodatkowe kwalifikacje: „Socjologia” (studia magisterskie)- Uniwersytet Rzeszowski, „Wiedza o Kulturze” (studia podyplomowe) - Akademia Pedagogiczna w Krakowie.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

        Wiedza o kulturze, to przedmiot , który zaznajamia z wytworami współczesnej kultury, przygotowuje do świadomego funkcjonowania wśród wielości jej zjawisk oraz do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dzięki różnorodnym materiałom pozwala także kształcić umiejętność analizy i interpretacji współczesnych dzieł sztuki oraz zjawisk kulturowych. Przedmiot realizowany jest w klasach drugich, a od roku szkolnego 2012/13 w klasach pierwszych.