Janusz Leja – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1993 r. Ukończona uczelnia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie ( wychowanie obronne).Dodatkowe kwalifikacje – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ( studia podyplomowe), instruktor Obrony Cywilnej II stopnia ogólno obronnego.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa na czwartym etapie edukacyjnym stanowi kontynuację kształcenia, które zostało zapoczątkowane w zwartej formie w gimnazjum. Program nauczania zakłada realizację zagadnień programowych, wynikających z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest ukierunkowany na usystematyzowanie wiedzy połączone z jej utrwalaniem, doprecyzowaniem i pogłębieniem, zarówno w teorii, jak i w praktyce. Interdyscyplinarność przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz konieczna do jego realizacji rozległa wiedza, jak również interesująca młodzież tematyka związana z wojskowością to elementy stwarzające doskonałe warunki do rozwoju zainteresowań ucznia oraz rozbudzania jego aktywności, ciekawości poznawczej i kreatywności.