Kadra / pracownicy

Kadra / pracownicy

Nasze Liceum zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w większości posiadającą stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele posiadają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Wprowadzając nowatorskie metody nauczania, dbają o wszechstronny rozwój ucznia, dostosowując wymagania do jego możliwości rozwojowych.

Dyrektor szkoły : mgr Zbigniew Hypiak
Wicedyrektor szkoły: mgr Zbigniew Urban


Język polski
mgr Małgorzata Buczek
mgr Marek Chmiel
mgr Barbara Ciechanowska
mgr Elżbieta Ciemięga
mgr Agnieszka Dobrowolska


Język angielski
mgr Barbara Bednarczyk
mgr Marta Kozłowska
mgr Natalia Noha
mgr Roman Rogoża
mgr Monika Saramaga
mgr Adam Swatek-Czernecki
mgr Ewa Żuk
mgr Justyna Typa-Rogoża


Język niemiecki
mgr Dorota Czajka
mgr Alicja Wójciak
mgr Danuta Zathey


Język francuski
mgr Anna Mamczura
mgr Paweł Wild


Historia
mgr Monika Garbacz
mgr Janusz Grechuta
mgr Zbigniew Hypiak
mgr Zygmunt Krasiński
mgr Zbigniew Urban


Wiedza o społeczeństwie
mgr Agnieszka Cisło-Hryniuk


Wiedza o kulturze
mgr Marta Zabrońska
mgr Monika Garbacz


Matematyka
mgr Aleksandra Kozłowska
mgr Janina Roczniak
mgr Dariusz Wilczyński
mgr Justyna Wit
mgr Katarzyna Wilczyńska


Fizyka
mgr Zbigniew Milo
mgr Małgorzata Szczepańska
mgr Bożena Bator


Chemia
mgr Anna Czernysz
mgr Krystyna Kobiałka


Biologia
mgr Lucyna Lenart
mgr Jadwiga Walicka
mgr Paulina Michalik


Geografia
mgr Agnieszka Buczek

Religia
mgr Marian Maciołek
mgr Lesław Hypiak
s. Małgorzata Rempoła


Podstawy przedsiębiorczości
mgr Janusz Grechuta


Informatyka
mgr Daniel Koszczan


Wychowanie fizyczne
mgr Robert Meder
mgr Andrzej Pietrzycki
mgr Dariusz Stec
mgr Jakub Wójciak
mgr Piotr Krzych


Przysposobienie obronne
mgr Janusz Leja


Biblioteka:
mgr Małgorzata Buczek
mgr Monika Milo


Pedagog szkolny: mgr Urszula Niedźwiecka


Pracownicy administracji i szkoły:
Alicja Marciniszyn
mgr Beata Strojna-Rozwód
mgr Justyna Salik
Marzena Parobi
Barbara Woszczak
Stanisław Misztal
Zdzisław Woszczak
Adam Marciniszyn
Urszula Nowak
Bożena Rawska