Dokumenty

Dokumenty

STATUTY / REGULAMINY

Statut szkoły  Pobierz

Regulamin  Pobierz

Wewnątrzszkolny system oceniania  Pobierz

Zasady ustalania i kryteria oceny zachowania  Pobierz

Szkolny program wychowawczy  Pobierz

Program profilaktyki  Pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  Pobierz 

WYCIECZKI SZKOLNE

Regulamin wycieczek szkolnych  Pobierz

Zgoda rodziców  Pobierz

Lista uczestników wycieczki  Pobierz

DLA RODZICA

Informacje dla rodzica

Procedura współpracy z rodzicami.  Pobierz

 

INNE

Podanie o duplikat dokumentu.  Pobierz