Marta Kozłowska – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 2005r. Ukończone uczelnie – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, UMCS w Lublinie. Egzaminator OKE.

Adam Swatek – Czernecki – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1983r. Ukończona uczelnia – UMCS w Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Egzaminator OKE.

Justyna Typa-Rogoża – nauczyciel kontraktowy, pracuje jako nauczyciel od 2009r. Ukończona uczelnia – UMCS w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje – Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy – Uniwersytet Warszawski.Egzaminator OKE.

Ewa Żuk – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 2004r. Ukończona uczelnia – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.Egzaminator OKE.

Natalia Noha – nauczyciel mianowany, pracuje jako nauczyciel od 1982r . Ukończone uczelnia – Prykarpacki Uniwersytet w Iwano – Frankowsku. Dodatkowe kwalifikacje – nauczyciel języka niemieckiego.

Barbara Bednarczyk – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1999r. Ukończone uczelnie – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tarnowie, Uniwersytet Gdański. Egzaminator OKE.

Monika Saramaga – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1999r. Ukończone uczelnie – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, UMCS w Lublinie. Egzaminator OKE.

Roman Rogoża – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1997. Ukończone uczelnie – Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu, Uniwersytet Warszawski. Egzaminator OKE.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Język angielski jest w naszej szkole wiodącym językiem obcym, uczą się go wszyscy uczniowie, a do matury podchodzi ok. 90% z nich. Przedmiot nauczany jest na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym, w wymiarze od 3 do 6 godzin tygodniowo, w zależności od profilu klasy.
Zajęcia z języka angielskiego w naszej szkole bynajmniej nie kojarzą się z nudnym wkuwaniem słówek i regułek, wypełnianiem ćwiczeń gramatycznych, czy czytaniem całej strony tekstu na zajęciach. Podczas zajęć wykorzystywane są nowoczesne narzędzia multimedialne (tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, odtwarzacze DVD), dzięki którym angielski uczony jest w sposób przyjemny i ciekawy, a jednoczenie skuteczny. Dowodem na to są bardzo dobre wyniki maturalne oraz liczne osiągnięcia w konkursach językowych. Wielu absolwentów naszego liceum kontynuuje naukę na studiach filologicznych, lingwistycznych oraz podejmuje studia na uczelniach zagranicznych.

Od roku szkolnego 2013/2014 pomagamy naszym uczniom przyswajać nowe słownictwo za pomocą internetowej aplikacji InstaLing 

Dlaczego skutecznie uczymy angielskiego?