Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działa przy naszej szkole od stycznia 2012 roku.
    Celem Stowarzyszenia jest dbałość o tradycję, dobre imię i rozwój Liceum Ogólnokształcącego im.Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, integrowanie środowiska lokalnego, wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój edukacji młodzieży, podejmowanie działalności charytatywnej, promowanie wszelkich działań związanych z edukacją i wychowaniem dzieci.

stowarzyszenie.lo-lubaczow.pl/