Anna Mamczura – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2000 r. Magister filologii romańskiej, licencjat z j, włoskiego.Ukończone uczelnie – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Członek stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego  Prof-Europe.

Paweł Wild – magister filologii romańskiej, absolwent Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Wice-prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego  Prof-Europe o/Rzeszów, sekretarz Komisji Rewizyjnej PROF-EUROPE. Nauczyciel mianowany. Opiekun Samorządu Szkolnego w latach 2011 - 2013.Organizator Dni Francuskich, promotor języka francuskiego w środowisku lokalnym.Pracuje jako nauczyciel od 2008 r.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

  Język francuski jest nauczany w naszej szkole od podstaw, jako przedmiot dodatkowy, przez okres 3 lat, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Młodzież przygotowywana jest zarówno do matury podstawowej jak i rozszerzonej. Nauka francuskiego pozwala opanować język na poziomie zapewniającym sprawną komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego, w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Poza tym, ucząc się języka francuskiego, młodzież ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i artystycznych.