Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

 

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli wszystkich klas.
Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców
1. Przewodniczący - Renata Drewniak
2. Z-ca przewodniczącego - Łeska Maria
3. Beata Jóźwik - Bogusz
4. Anna Woszczak
 

Oczekujemy na wszelkie uwagi oraz problemy. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami i nauczycielami zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.


 

Decyzją Rady Rodziców minimalna roczna składka wynosi 40 zł.
Za wszystkie dokonane wpłaty dziękujemy.