Przewodniczący: Katarzyna Wnuk

Z-ca przewodniczącego.: Wiktoria Makuch

Sekretarz: Jakub Mach

Skarbnik: Angelika Wach

 

Opiekun SU: mgr Ewa Żuk