Agnieszka Dobrowolska – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1995 r. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje – „Teatrologia” ( studia podyplomowe), Akademia Funduszy Europejskich. Egzaminator OKE.

Elżbieta Ciemięga – nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 1991 r.. Ukończona uczelnia – UMCS w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje – bibliotekoznawstwo z technologiami informacyjnymi, metodyk zdalnego nauczania, mentor eTwining. Egzaminator OKE.

Marek Chmiel – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 1997 r.. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje – studia podyplomowe IBL w Warszawie. Egzaminator OKE.

Małgorzata Buczek – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2003r.. Ukończona uczelnia – Uniwersytet Rzeszowski. Dodatkowe kwalifikacje – „Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa” (studia podyplomowe), „Wychowanie do życia w rodzinie”(studia podyplomowe). Egzaminator OKE.

Barbara Ciechanowska – nauczyciel dyplomowany,  pracuje jako nauczyciel od 2002 r.. Ukończona uczelnia – WSP w Rzeszowie. Dodatkowe kwalifikacje – „Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna” (studia podyplomowe). Egzaminator OKE.

 

Opis przedmiotu

Opis przedmiotu

Nauczanie języka polskiego w liceum trwa trzy lata i kończy się obowiązkowym egzaminem maturalnym.Uczniowie poznają historię literatury oraz nabywają umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i popularnonaukowych oraz podstawowych dzieł z klasyki literatury pięknej. Kształcą sprawność językową w mowie i piśmie; doskonalą poprawne posługiwanie się polszczyzną.

Młodzież zainteresowana przedmiotem rozwija swoje pasje, biorąc udział w olimpiadzie przedmiotowej, konkursach recytatorskich, językowych, interdyscyplinarnych.

Więcej informacji na temat działania zespołu polonistycznego można znaleźć pod poniższym linkiem:  http://zespol.lo-lubaczow.pl