1, 19
Wróć
Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pt. „ PAMIĘĆ BOHATEROM”

2018-09-18


Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
pt. „ PAMIĘĆ BOHATEROM”

Cele:
- uczczenie 100. Rocznicy ...


Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
pt. „ PAMIĘĆ BOHATEROM”

Cele:
- uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
- kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturalnej z własnym narodem, historią i tradycją,
- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
- utrwalanie poczucia dumy narodowej,

Uczestnicy konkursu:
- konkurs skierowany jest do uczestników klas I- III LO,

Przebieg konkursu:
- konkurs przebiega w II etapach,
I etap – eliminacje klasowe:
- każda klasa w wyniku eliminacji wyłania uczestników konkursu,
- zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych uczniów należy przekazać do biblioteki szkolnej do 28 września ,

II etap- etap szkolny:
- odbędzie się 23 X o godz. 9:30 w bibliotece szkolnej,

Warunki uczestnictwa:
- każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza lub pieśni o tematyce patriotycznej,
( bez podkładu muzycznego),
- uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora,

Kryteria oceny:
- dobór i rozumienie tekstów,
- opanowanie tekstu,
- dykcja,
- ekspresja wypowiedzi,

Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy!!!
Zapraszamy