21, 15

mLegitymacje

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:
  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.
Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg gov.pl). Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne! W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700).

Aby uruchomić mLegitymację należy:

1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do pokoju administracji.
2. Warunkiem wyrobienia mLegitymacji jest przesłanie zdjęcia za pomocą konta ucznia/rodzica w UONET
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlubaczowski
3. Wnioski na Legitymacje wraz z przesłanym zdjęciem należy dostarczyć do 20-go każdego miesiąca
4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego, uruchomić System na urządzeniu.

Wniosek o wydanie mLegitymacji - Pobierz

Procedura udostępniania mLegitymacji - Pobierz

Instrukcja przesłania zdjęcia do mLegitymacji - Pobierz

Regulamin mLegitymacji - Pobierz

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów - Pobierz

Unieważnienie mLegitymacji - Pobierz

Klauzula informacyjna mLegitymacji - Pobierz

Ważne linki:

Ministerstwo Cyfryzacji - ważne usługi w smartfonie

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej

Bezpłatny Generator zdjęć do mLegitymacji, który umożliwia łatwe, szybkie i bezpłatne wykonanie zdjęcia, które trzeba załączyć do wniosku o wydanie mLegitymacji. Dzięki Generatorowi uczeń będzie mógł samodzielnie lub przy pomocy rodzica wykonać zdjęcie, które zostanie automatycznie dostosowane do wymagań, w tym poprzez dostosowanie jego parametrów, wymiarów i tła. Wykonanie zdjęcia jest bardzo proste i zajmuje niespełna 3 minuty.

https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji