21, 22

Rada Rodziców

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli wszystkich klas.
Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, wybierane na Walnym Zebraniu RR z początkiem każdego roku szkolnego.
Oczekujemy na wszelkie uwagi oraz problemy. Osoby zainteresowane rozwojem współpracy między rodzicami i nauczycielami zapraszamy na spotkania Prezydium Rady Rodziców.