14, 33

Kadra/Pracownicy

Nasze Liceum zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w większości
posiadającą stopień nauczyciela dyplomowanego.
Nauczyciele posiadają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Wprowadzając nowatorskie metody nauczania, dbają o wszechstronny rozwój ucznia, dostosowując wymagania do jego możliwości rozwojowych.