1, 19
Wróć
Dzień Języków Obcych 2018

2018-09-24

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. To coroczne swięto języków obcych ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy ...

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. To coroczne swięto języków obcych ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy . 

O Językach

Czy wiecie, że…?

01Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.

02W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych  języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.

03Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.
 

04Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
 

05W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia  z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.

06Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów, lecz poszczególni użytkownicy  języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.

07Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów: język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania z  innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie zapożyczają   wiele słów z języka angielskiego.

08W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: w końcu pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa;  w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już zasobem kilku tysięcy słów.

09Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy  najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. . Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami.  Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach.

10Wielojęzyczność niesie  liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.

11Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne  niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.

12Języki są ze sobą powiązane w taki sam sposób, jak powiązani są członkowie rodziny. Większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej.

13Większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.

14Rodzina języków germańskich obejmuje między innymi języki duński, norweski, szwedzki, islandzki, niemiecki, niderlandzki, angielski i jidysz.

15Rodzina języków romańskich obejmuje między innymi język włoski, francuski, hiszpański, portugalski i rumuński.

16Rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwacki, macedoński i bułgarski.

17Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i gruziński posiadają własny alfabet.

18W większości krajów Europy istnieje kilka języków regionalnych czy języków mniejszości – niektóre z nich zyskały nawet status oficjalny.

19Języki pozaeuropejskie często używane  na terytorium Europy to arabski, chiński oraz hindi; każdy z nich dysponuje własnym systemem zapisu słów.

20Rosja (148 milionów mieszkańców) może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków: w zależności od zastosowanych kryteriów jest ich od 130 do 200.

21W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna.  W samym tylko Londynie mówi się w  około 300 językach (arabski, turecki, kurdyjski, języki berberyjskie, hindi, pendżabski itd.).

Źródło: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx