21, 15
Wróć
Marcin Krzemiński – Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

2018-01-07

19 grudnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. ...

19 grudnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium otrzymało 224 uczniów z Podkarpacia, a wśród nich Marcin Krzemiński, obecnie uczeń klasy IIa2 naszego liceum. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Podczas uroczystości dyplomy wręczały Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki oraz Małgorzata Rauch, podkarpacka kurator oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (liceum, technikum). Stypendium może dostać tylko jeden uczeń w danej szkole, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy!