Wróć
Maturzyści!

2018-06-27

3 lipca 2018 roku o godzinie 8.30 na małej sali gimnastycznej będą wydawane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach egzaminu ...

3 lipca 2018 roku o godzinie 8.30 na małej sali gimnastycznej będą wydawane świadectwa, aneksy i informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Osoby odbierające dokumenty zobowiązane są przedstawić dowód osobisty, a osoby odbierające w imieniu zdającego wyniki również upoważnienie.