21, 15
Wróć
VII Edycja Programu Stypendialnego

2018-09-27

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy naszym Liceum informuje o naborze wniosków stypendialnych w ramach VII edycji Programu Stypendialnego. Działania objęte ...

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy naszym Liceum informuje o naborze wniosków stypendialnych w ramach VII edycji Programu Stypendialnego. Działania objęte są Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego Pana Józefa Michalika.

W tym roku Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, który jest głównym sponsorem Programu Stypendialnego przyzna cztery stypendia dla uczniów o szczególnych zdolnościach matematyczno – ekonomicznych. Jeżeli w danej edycji nie zgłoszą się uczniowie o takich zdolnościach, to środki Banku zostaną przeznaczone dla pozostałych wnioskodawców.

Środki finansowe na wypłatę kolejnych stypendiów pochodzą z wpłat od innych Darczyńców. Stowarzyszenie planuje wręczyć 9 czeków stypendialnych.
Dodatkowo, po raz kolejny zostanie przyznane stypendium dla ucznia uzdolnionego sportowo oraz dla ucznia o zdolnościach artystycznych (szczegółowe informacje w Regulaminie Programu Stypendialnego).

Na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszenie.lo-lubaczow.pl znajdują się dokumenty do pobrania: regulamin, wniosek, plan rozwoju i oświadczenie. Dokumenty można składać od 08.10.2018 do 19.10.2018, w godzinach 10.00 – 14.00 w pokoju administracji w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie.