1, 19
Wróć
Konkurs "Jestem liderką"

2018-10-05

18 września ruszyła pierwsza edycja konkursu "Jestem liderką". Celem programu "Jestem liderką" jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących ...

18 września ruszyła pierwsza edycja konkursu "Jestem liderką". Celem programu "Jestem liderką" jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest partnerem konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział uczennice szkół z całej Polski, w wieku 16-19 lat, zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.

O zakwalifikowaniu się do programu zadecyduje wynik zadania konkursowego, które polega na przygotowaniu krótkiego eseju pod tytułem: "Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki - Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy " oraz odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, który jest niezbędnym załącznikiem do pracy pisemnej.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach konkursowych: (1) Działalność Społeczna, (2) Biznes, (3) Nowe Technologie, (4) Kultura i Media.

Kapituła składająca się z przedstawicieli Organizacji Vital Voices oraz Partnerów Konkursu wyłoni dwadzieścia najlepszych prac i zaprosi ich autorki do programu "Jestem Liderką".

Prace konkursowe wraz z wymaganymi towarzyszącymi dokumentami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2018 r.

Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do 20 grudnia 2018 r.

Lista Finalistek zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych m.in. http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland.

Dwadzieścia finalistek konkursu zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym, który odbędzie się w styczniu 2019 r. w Warszawie. Uczestniczki wezmą udział w szkoleniu z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron, a także zostaną objęte wsparciem mentoringowym.

Osoby zainteresowane konkursem mogą zgłaszać się po poradę do biblioteki szkolnej.