17, 30
Wróć
Projekt edukacyjny „Postaw na słońce”

2018-10-26

Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na słonce”. Celem konkursu jest upowszechnienie  w społeczeństwie wiedzy na ...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na słonce”. Celem konkursu jest upowszechnienie  w społeczeństwie wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla środowiska wynikających z ich stosowania. Na projekt składają się dwa konkursy: badawczy i filmowy.

W konkursie badawczym może wziąć udział jeden zespół ze szkoły, składający się maksymalnie z 10 uczniów i nauczyciela. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej, OZE i fotowoltaice oraz przygotowują, według wskazań, uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. W etapie drugim przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości przez organizację akcji promocyjnych.

W konkursie filmowym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie

6-osobowych drużyn ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza, a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE. Film może mieć formę reportażu, spotu reklamowego, animacji czy krótkiej fabuły- forma dowolna.

Oba konkursy są całkowicie on-line. Wszelkie materiały dostępne są na stronach  www.postawnaslonce.pl (konkurs badawczy) oraz www.filmeko.pl (konkurs filmowy).

Łączna pula nagród w obu konkursach wynosi 35 tys. Wszystkim członkom zwycięskich zespołów zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada 2018r.

Ogłoszenie zamieszczone z inicjatywy Małgorzaty Buczek.