15, 12
Wróć
Kolejny sukces Pani Elżbiety Ciemięgi

2019-09-04

Pani Elżbieta Ciemięga zajęła I miejsce w konkursie „Nauczyciel dla Niepodległej”. Celem konkursu było popularyzowanie biografii nauczycieli, którzy etosem pracy ...

Pani Elżbieta Ciemięga zajęła I miejsce w konkursie „Nauczyciel dla Niepodległej”. Celem konkursu było popularyzowanie biografii nauczycieli, którzy etosem pracy zasłużyli na miano Nauczyciela Niepodległej. Pracę konkursową p. Elżbieta poświeciła swojej Mamie – prof. Alinie Sitarz – Ciemiędze, byłemu nauczycielowi naszej szkoły. Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej program Szkoły dla Niepodległej w październiku 2019. *Pani Elżbieta składa podziękowanie wszystkim, którzy podzielili się wspomnieniami o jej Mamie, a szczególnie: pp. Monice Garbacz, Bożenie Bator, Hannie Gawrońskiej, Barbarze Grzywnie, Jolancie Juzwie, Magdalenie, Iwonie i Dorocie Tychmanowicz, Markowi Marko, Wiesławie Olchowy.