21, 22
Wróć
Spotkania Rodziców z Wychowawcami 16.09 godz 16:00

2019-09-15

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich - zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas jutro tj. 16.09 ...

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich - zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas jutro tj. 16.09 o godz 16 :00 

Klasa 1aP wychowawca Zbigniew Milo sala 25 pawilon 

Klasa 1bP wychowawca Agnieszka Buczek sala 11 pierwsze piętro budynek główny

 Klasa 1 cP wychowawca Barbara Bednarczyk sala 13 drugie piętro budynek główny

 Klasa 1dP wychowawca Marek Chmiel sala 30 pawilon 

Klasa 1eP wychowawca Robert Meder sala 33 pawilon przy sali gimnastycznej dużej 

Klasa 1fP wychowawca Marta Zabrońska sala 16 drugie piętro budynek główny 

Klasa 1aG wychowawca Katarzyna Wilczyńska sala 34 pawilon przy sali gimnastycznej dużej 

Klasa 1 bG wychowawca Dorota Czajka sala 3 parter budynek główny 

Klasa 1cG wychowawca Jadwiga Walicka sala 29 pawilon

 Klasa 1dG wychowawca Barbara Ciechanowska sala 4 parter budynek główny

 Klasa 1 eG wychowawca Jakub Wójciak sala 18 drugie piętro budynek główny

 Klasa 1fG wychowawca A. Swatek-Czernecki sala 15 drugie piętro budynek główny

 Klasa 2a wychowawca Agnieszka Dobrowolska sala 2 parter budynek główny 

Klasa 2b wychowawca Lucyna Lenart sala 28 pawilon 

Klasa 2c wychowawca Janusz Grechuta sala 23 pawilon przy sali gimnastycznej małej 

Klasa 2d A. Cisło-Hryniuk sala 5 parter budynek główny 

Klasa 3a wychowawca Monika Garbacz sala 14 drugie piętro budynek główny

 Klasa 3b wychowawca Dariusz Wilczyński sala 9 pierwsze piętro budynek główny 

Klasa 3c wychowawca Elżbieta Ciemięga sala 12 pierwsze piętro budynek główny 

Klasa 3d wychowawca Marzena Wilczyńska sala 24 pawilon

 Klasa 3e wychowawca Paulina Michalik sala 8 pierwsze piętro budynek główny 

Klasa 3f wychowawca Janusz Leja sala 10 pierwsze piętro budynek główny