21, 22
Wróć
Warsztaty modelarskie, krawieckie, florystyczne i spadochroniarskie

2019-11-13

Zachęcamy uczniów do udziału w projekcie "Bądźmy Twórcami Świata" finansowanym ze środków Fundacji PZU w ramach projektu "Z PZU po ...

Zachęcamy uczniów do udziału w projekcie "Bądźmy Twórcami Świata" finansowanym ze środków Fundacji PZU w ramach projektu "Z PZU po Lekcjach", realizowanym we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1.

Głównym celem projektu „Bądźmy Twórcami Świata” jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie innowacyjnym poprzez stwarzanie warunków do nabywania umiejętności kształtowania postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak: odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw, współdziałania w zespole.

W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach: modelarskich, krawieckich, florystycznych i spadochroniarskich.

Proponowane warsztaty w założeniu mają doprowadzić do zapoznania uczniów z podstawami sztuki krawieckiej, florystycznej, modelarskiej, a przede wszystkim nabycie umiejętności w zakresie szycia, haftowania, szydełkowania, układania kompozycji kwiatowych. Warsztaty spadochroniarstwa natomiast mają wskazać alternatywę spędzania czasu wolnego rozwijać zdolności manualne poprzez wykonywanie precyzyjnych modeli spadochronów i samolotów, obróbkę i malowanie elementów, wyrabianie dokładności i umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami.

Warsztaty odbywały się będą w SP nr 2 lub w naszej szkole.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego do 21 listopada br.

Projekt finansowany będzie ze środków Fundacji PZU w ramach projektu „Z PZU po lekcjach”.