21, 22
Wróć
Udział w rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.

2019-12-17

Uczniowie z klas III naszej szkoły w dniu dzisiejszym wzięli udział w Projekcie  #KOMÓRKOMANIA zorganizowanym w ZS w Lubaczowie.

...

Uczniowie z klas III naszej szkoły w dniu dzisiejszym wzięli udział w Projekcie  #KOMÓRKOMANIA zorganizowanym w ZS w Lubaczowie.

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmują świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Dzięki takim akcjom każdy ma realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Udział w takiej akcji pozwala uczniom zapoznać się z inicjatywą wolontariatu i kształtuje pożądane postawy i zachowania, jak również  uświadamia, że można w prosty sposób uratować komuś życie.

Uczniowie mieli także możliwość wypełnienia Oświadczeń Woli. Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyraża zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.

Uczniom dziękujemy!