21, 22
Wróć
Działania profilaktyczne w odniesieniu do koronawirusa

2020-02-27

Prosimy uczniów o zapoznanie się z informacjami na temat profilaktyki w odniesieniu do koronawirusa 

Podstawowe środki ochronne: 

- ...

Prosimy uczniów o zapoznanie się z informacjami na temat profilaktyki w odniesieniu do koronawirusa 

Podstawowe środki ochronne: 

- często myj ręce

- stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

- zachowaj bezpieczną odległość 

- unikaj dotykania oczu, nosa i ust 

- jesli masz wysoka gorączkę i kaszel zasięgnij pomocy medycznej