20, 24
Wróć
Wytyczne dotyczące matury próbnej 2-8.04.2020

2020-03-29

Ustalenia dla Maturzystów 2-8.04 Matura próbna on-line Ustalenia:

1. Termin 2-8.04.2020

2. Uczeń na kilka minut przed godz ...

Ustalenia dla Maturzystów 2-8.04 Matura próbna on-line Ustalenia:

1. Termin 2-8.04.2020

2. Uczeń na kilka minut przed godz 9:00 lub 14:00 pobiera ze strony www.cke.gov.pl lub oke.krakow.pl arkusz (i dołączone pliki)

3. Uczeń rozwiązuje arkusz w wyznaczonym czasie, robi to samodzielnie, sumiennie w swojej odpowiedzialności i zapisuje rozwiązania w stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania

4. Uczeń przesyła e-mailem niezwłocznie uzupełniony plik arkusza nauczycielowi uczącemu dany przedmiot

5. Nauczyciel sprawdza prace i odsyła komentarz e-mailem uczniowi Uzyskany wynik procentowy po sprawdzeniu pracy przez Nauczyciela jest wpisywany do dziennika