21, 22
Wróć
II miejsce dla Marcina Chmielowca w finale Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego TYGRZYK

2020-04-20

Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było rozwiązanie testu wiedzy geologicznej ...

Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było rozwiązanie testu wiedzy geologicznej z zakresu: budowy wnętrza Ziemi, tektoniki płyt litosfery, plutonizmu i wulkanizmu oraz trzęsień ziemi ,ruchów epejrogenicznych, i izostatycznych. W drugim etapie, finałowym, uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne na wybrany przez siebie temat związany z geologią i tektoniką. Finalistami konkursu zostali uczestnicy, którzy w obu etapach uzyskali łącznie największą liczbę punktów. Spośród 201 osób z całej Polski, które przystąpiły do tego konkursu, do II etapu finałowego zostało zakwalifikowanych 40 uczniów , w tym 6 uczniów z naszej szkoły. Finalistami zostali: Marcin Chmielowiec - II miejsce ,Wiktoria Jajeśnica- IV miejsce, Patrycja Tryniecka- V miejsce. Serdecznie gratulujemy!