14, 11
Wróć
WYNIKI MATURALNE SIERPIEŃ 2020

2020-07-07

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i ...

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 11 sierpnia 2020 r.

W sytuacji uniemożliwiającej osobistego przyjścia ucznia po wynik – można upoważnić inną osobę z rodziny do odbioru ww. dokumentów.


Wzór upoważnienia w załączeniu.


Upoważniona osoba w dniu odbioru wyników przychodzi z upoważnieniem, na liście podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem, zostawia upoważnienie i odbiera świadectwo maturalne.
Proszę nie przynosić upoważnień wcześniej.