13, 22
Wróć
Konkurs plastyczny

2020-09-14

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - BIBLIOTECZNEGO pt „ MALOWANE WIERSZEM”

Organizator: Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

Uczestnicy: ...

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - BIBLIOTECZNEGO pt „ MALOWANE WIERSZEM”

Organizator: Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

Uczestnicy: W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego.

Temat konkursu: „Malowane wierszem”. Celem konkursu jest • Zachęcenie młodzieży do czytania poezji oraz jej interpretowania, nie tylko słowem, ale także poprzez wrażliwość plastyczną. • Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania własnego odbioru poezji poprzez pracę plastyczną. • Popularyzacja poezji polskiej. • Promowanie czytelnictwa • Uwrażliwienie młodzieży na literaturę oraz sztukę. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem z literatury polskiej. Warunki uczestnictwa. • Uczestnikiem konkursu może być uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie • Liczba zgłoszonych prac nie jest ograniczona • Technika wykonania: dowolna, format A3 – B2 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę pojedynczych prac. • Złożone prace powinny być opatrzone metryczką – imię i nazwisko autora, klasa oraz dołączonym wierszem do którego praca została wykonana • Własnoręcznie wykonane prace konkursowe należy złożyć do 30 pażdziernika 2020 roku w sali nr 16 u koordynatora konkursu Pani Marty Zabronskiej.

Kwalifikacja prac Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach : dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z których Jury wyłoni zwycięzców. W każdej kategorii przyznane zostanie pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. Autorzy prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej. Autorzy prac zwycięskich i zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.

Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych budynku szkoły, stronie internetowej w celu informacyjnych i promocyjnych. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Opracowanie Marta Zabrońska