16, 33
Wróć
Wywiadówka on-line 9.12.2021

2021-12-02

Śródroczne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Opiekunami uczniów odbęda się 9 grudnia 2021 o godz 16 : 00 za pośrednictwem MS ...

Śródroczne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Opiekunami uczniów odbęda się 9 grudnia 2021 o godz 16 : 00 za pośrednictwem MS Teams z kont uczniów