21, 22
Wróć
Konkurs literacki „Kresowe Wspomnienia”

2024-02-15

W imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/ Lubaczów oraz współorganizatorów zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu literackiego „Kresowe Wspomnienia”

...

W imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/ Lubaczów oraz współorganizatorów zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu literackiego „Kresowe Wspomnienia”

Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie, którego celem jest ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1942-1947, rozwijanie wrażliwości na cierpienie, krzywdę ludzką i tragizm wypędzonych, budowanie więzi międzypokoleniowej oraz poznanie historii Kresów Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły konkursu i zasady uczestnictwa omawia regulamin zamieszczony poniżej. Prace należy przekazać do 30 kwietnia 2024 r. na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście. Rozstrzygnięcie konkursu oraz gala finałowa odbędzie się w maju 2024 r. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Ponadto organizatorzy zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców regionu posiadających korzenie kresowe, aby spisywali swoje wspomnienia i także w wyznaczonym terminie dostarczyli do MBP w Lubaczowie. Najpiękniejsze wspomnienia zostaną uhonorowane nagrodą specjalną.

Regulamin konkursu i karta uczestnictwa dostępne są na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie https://www.mbp.lubaczow.pl/vi-edycja-konkursu-literackiego-kresowe-wspomnienia/

                                                                                                                               ----------------------------------------------------------------

Rok 1918 to rok wybicia się Polski na Niepodległość – to czas radości i dumy Polaków. Jednak należy pamiętać, że w tym czasie ziemie południowo-wschodnie Polski spływały jeszcze krwią; Lubaczów, Zadwórze, Lwów, Wilno itd. Orlęta Lwowskie, Orlęta Przemyskie, Obrońcy Wilna, Lubaczowa, Obrońcy Zadwórza, przelewali krew, walczyli o wolność, niepodległość i przynależność do macierzy. Po dwudziestu latach od odzyskania niepodległości znowu polała się krew, szczególnie mocno odczuły to ziemie kresowe; woj. lwowskie, stanisławowskie, wołyńskie i inne. W latach 1942-1947 bandy UPA atakowały bezbronną ludność polską. Mordowani, wypędzeni, obrabowani z dobytku, ze swoich korzeni, zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych gniazd i wyjazdu w nieznane. Swojego nowego miejsca na ziemi szukali w kraju i poza granicami. Niektórzy znaleźli przystań tu w Lubaczowie i okolicy. Jednak pamięć o szczęśliwym kraju lat młodości, na zawsze pozostał w ich wspomnieniach…