21, 22
Wróć
Nasze Liceum objęte patronatem Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

2024-03-28

W dniu  wczorajszym, tj. 27 marca 2024 roku w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktyczno - naukowej pomiędzy Instytutem ...

W dniu  wczorajszym, tj. 27 marca 2024 roku w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy dydaktyczno - naukowej pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk a Powiatem Lubaczowskim. Sygnatariuszami ze strony Powiatu byli Starosta Lubaczowski Zenon Swatek oraz Wicestarosta Barbara Broź, a ze strony Instytutu: dyrektor IFJ PAN prof. dr. hab. Tadeusz Lesiak. Skład delegacji Powiatu uzupełniali: Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie – Marek Chmiel oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Mariusz Pieróg.

Na  mocy porozumienia Instytut objął patronat nad Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie i w ramach tego Liceum będzie pełniło funkcje koordynatora programu dla wspólnie podejmowanych działań, skierowanych do wszystkich szkół powiatu, których celem będzie popularyzacja i wzbudzanie pasji do nauki.

Najważniejszymi z nich będą:

  • prowadzenie przez pracowników Instytutu zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu lubaczowskiego,
  • umożliwienie uczniom udziału w wybranych zajęciach (np.: wykładach, forach dyskusyjnych, seminariach i warsztatach), prowadzonych na terenie Instytutu,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogłyby przyczynić się do rozwinięcia zainteresowań uczniów szkół,
  • wspierania inicjatyw służących popularyzacji nauki,
  • podejmowanie wspólnych działań w zakresie projektów edukacyjnych, zarówno  krajowych jak i  międzynarodowych,
  • umożliwienie uczniom szkół powiatu lubaczowskiego  wzięcia udziału w konkursach, warsztatach oraz innych działaniach organizowanych przez Instytut,
  • umożliwienia wybranym nauczycielom szkół wzięcia udziału w konferencjach i seminariach organizowanych przez Instytut,
  • promowania działań Instytutu wśród uczniów przez m.in. rozpowszechnianie oferty Instytutu.

 

Mamy nadzieję, że porozumienie pozwoli uczniom szkół powiatu lubaczowskiego rozwinąć pasje i zainteresowania, a nauczycielom na podniesienie  kwalifikacji.

Inicjatorem i pomysłodawcą porozumienia jest dr hab. Rafał Maciuła – lubaczowianin, były uczeń Liceum, a obecnie pracownik naukowy Instytutu, który będzie pełnił funkcje koordynatora projektu z ramienia IFJ PAN.